Ιστορία του σχολείου

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

 

       Σκοπός της προσπάθειας αυτής ήταν η ομαλότερη ένταξη των μαθητών στη γερμανική κοινωνία. Σ' αυτό θα βοηθούσε η άριστη κατοχή της γερμανικής γλώσσας ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με τις γερμανικές συνήθειες καθώς και με στοιχεία του γερμανικού πολιτισμού. Έτσι σε περίπτωση μη επιστροφής στην πατρίδα τους, οι μαθητές αυτοί θα είχαν καλύτερες προοπτικές να προχωρήσουν στη γερμανική εκπαίδευση. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση, της επιστροφής των μαθητών στη πατρίδα, η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε και στην άριστη προετοιμασία των μαθητών αυτών ώστε να μη συναντήσουν δυσκολίες στην ελληνική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία δινόταν, όπως άλλωστε και σήμερα, στην τήρηση των παραδόσεων.

 

          Από το σχολικό έτος 1994/1995 σταματάει η προσπάθεια αυτή στα Hauptschule. Προκύπτει η ανάγκη εντονότερης και συστηματικότερης προετοιμασίας των Ελλήνων μαθητών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της γερμανικής εκπαίδευσης (Real.,Gymnasium)

Χαιρετισμός
Διευθύντριας

Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα κείμενο με τον χαιρετισμό της διευθύντριας

mannheim school 03.jpg

Λίγα λόγια για το σχολείο σήμερα.

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τι εννοούμε λέγοντας «ενταγμένο» Ελληνικό σχολείο: Μέσα στο γερμανικό πρόγραμμα του σχολείου έχουν ενταχθεί καθημερινά ώρες παρακολούθησης του ελληνικού τμήματος.

 

Τα παιδιά, δηλαδή, συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα, πηγαίνουν στην αίθουσα Ελληνικών. Εκεί, διδάσκονται Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά και Παραδοσιακούς χορούς. Η ύλη των μαθημάτων και τα βιβλία είναι ίδια με αυτά που διδάσκονται και στην Ελλάδα. Επίσης, γιορτάζονται οι εθνικές επέτειοι, τα Χριστούγεννα και διοργανώνεται η τελική καλοκαιρινή γιορτή.

 

 Το βασικό πλεονέκτημα του ενταγμένου Ελληνικού σχολείου είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα μέσα στο γερμανικό σχολείο, δίχως να χρειάζεται να αφιερώνουν επιπλέον ώρες για την εκμάθησή της σε απογευματινά προγράμματα.

 

Από το 2017, τα παιδιά από 8 ετών και άνω μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις Ελληνομάθειας για την απόκτηση του α’ πιστοποιητικού (Α1).  

 

Τέλος, να επισημάνουμε ότι στο σχολείο έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν Ελληνόπουλα από όλο το Μάνχαϊμ, ανεξαρτήτως περιοχής της οικίας τους.

Όραμα & Αξίες

  • Σεβασμός

  • Ευθύνη

  • Ακεραιότητα

  • Φιλότιμο

  • Θάρρος

Faculty & Staff

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

 Emily Cole

Head of School

Adam Ginzberg

Principal Pre-K and K

Kelly Carmen

Grades 1-4

Alex T. Yang

Grades 5-8

Aiden Henderson

Admissions Director

Trent Roman

Operations Director

Maria Jameson

School Nurse

Dianna Jervis

Head Teacher

Trent Roman

Head Teacher

  • Facebook
  • Facebook