Οι εκδηλωσεισ μασ

2016

Βασιλόπιτα

Τριων Ιεραρχων

Αποκριάτικο πάρτι


Εκδρομή Tripsdrill


2015

Βασιλόπιτα

Αποκριάτικο πάρτυ

25 Μαρτίου


Καλοκαίρινη γιορτή

28 Οκτωβρίου

Χριτούγεννα


2014

Βασιλόπιτα

Αποκριάτικο πάρτυ

25 Μαρτίου


Καλοκαίρινη γιορτή

Αγιασμός

28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα


2013

Βασιλόπιτα

Αποκριάτικο πάρτυ

25 Μαρτίου


Καλοκαίρινη γιορτή

Αγιασμός

28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα


2012

Βασιλόπιτα

Αποκριάτικο πάρτυ

25 Μαρτίου

Εκδρομή Tripsdrill


Καλοκαιρινή γιορτή

Αγιασμός

28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα


2011

Αποκριάτικο πάρτυ

25 Μαρτίου

 Εκδρομή Europapark


Καλοκαιρινή γιορτή

Αγιασμός

28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα


2010

Αποκριάτικο πάρτυ

25 Μαρτίου

Εκδρομή Tripsdrill


Καλοκαιρινή γιορτή

Αγιασμός

28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα


2009

Αποκριάτικο πάρτυ

28 Οκτωβρίου

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Χριστούγεννα


2008

Βασιλόπιτα

25 Μαρτίου

Αποκριάτικο πάρτυ

Καλοκαιρινή γιορτή


Εκδρομή Phantasialand

28 Οκτωβρίου

Πολυτεχνείο

Χριστούγεννα


2007

28 Οκτωβρίου

Πολυτεχνείο

Χριστουγεννιάτικο παζάρι

Χριστούγεννα