ΕπικοινωνΙα

Δημοτικό σχολείο Βάλτχοφ

Oppauer Straße 3

68305 Mannheim

Τηλέφωνο Eπικοινωνίας : 0621 293-7610 ( γερμανικά )

Φαξ Eπικοινωνίας : 0621 293-7611

 

Δασκάλα ελληνικών: Κυριακογιαννάκη Ελένη

  

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Πρόεδρος: Καφαλτζής Κωνσταντίνος Τηλ: 0049-0176 31541981

Email: dr.cafaltzis@gmail.com

 

info@grsma.de