Οι τάξεις μας

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

 

1C

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

2C

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

3C

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

4C

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

  • Facebook
  • Facebook